Sant Andreu demana rescindir els contractes de les empreses de rehabilitació que incompleixin la normativa laboral

La sessió del consell plenari va abordar aquesta problemàtica que afecta el veïnat de diversos districtes.

El consell plenari de Sant Andreu s’ha adherit a la iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona de demanar al Servei Català de la Salut (CatSalut) que estudiï la viabilitat de rescindir els contractes de rehabilitació atorgats a empreses privades amb ànim de lucre sancionades recentment per la Seguretat Social per irregularitats en la contractació laboral.

Els serveis de rehabilitació ambulatòria i domiciliària contractats a empreses privades amb ànim de lucre representen més de 8 milions d’euros l’any només a Barcelona. L’Ajuntament, però, considera que hi ha diverses empreses públiques amb capacitat d’assumir aquests serveis a la ciutat, i que estaria justificat fer-ho de manera immediata en aquells casos en que existeixin empreses sancionades per pràctiques poc ètiques en la contractació de personal.

La rehabilitació és una part clau per aconseguir una ràpida recuperació d’una persona malalta en patologies tan diverses com traumatismes, reumes, problemes respiratoris, cardiopaties o accidents cerebrovasculars. Els processos són prescrits tant en l’àmbit hospitalari com en l’atenció primària i sociosanitària, ja sigui per fer-se en un centre concret o a nivell domiciliari. Quan aquesta atenció la duen a terme empreses no integrades a la xarxa assistencial, però, es redueix el seguiment de la prescripció feta des de l’hospital o des de l’atenció primària. El fet que siguin empreses amb ànim de lucre que presten el servei i cobren en funció del nombre de processos completats, segons recorda l’Ajuntament, facilita encara més que hi hagi incentius per reduir costos de personal i el nombre de sessions terapèutiques. Un model de col·laboració entre l’atenció primària i hospitalària del territori contribuiria a millorar la qualitat del servei i el seguiment de les persones malaltes que reben serveis de rehabilitació.