Reduir la contaminació: una qüestió de salut

Barcelona supera repetidament els límits de contaminació establerts per la Unió Europea i per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). I bona part dels contaminants que respirem els barcelonins provenen dels vehicles motoritzats. Per aquesta raó es porten a terme iniciatives com el Dia sense Cotxes, per conscienciar que només amb un model nou de mobilitat es pot reduir la contaminació, que provoca 3.500 morts prematures cada any a l’àrea metropolitana de Barcelona.

L’òxid de nitrogen, l’ozó i les partícules en suspensió són elements contaminants que respirem els barcelonins. Provoquen malalties respiratòries i al·lèrgies i són factors de risc per a les malalties cardíaques. La majoria d’aquests contaminants els generen el trànsit rodat, i en el cas de l’òxid de nitrogen, provenen, en un 70%, dels motors dièsel.

Barcelona té 9.285 cotxes per quilòmetre quadrat, mentre que a Londres només n’hi ha 1.654. A més, l’orografia de la ciutat (envoltada per la serra de Collserola, Montjuïc i el Besòs) dificulta la dispersió de tota aquesta contaminació.

Així doncs, limitar la presència de cotxes a la ciutat és una mesura necessària per aconseguir una ciutat més neta i més sana. De fet, un dels objectius és reduir la presència del vehicle privat a l’àrea metropolitana en un 21% respecte als valors del 2013, ja que és la principal causa de contaminació.

“L’aire net és un dret. L’aire net és un benefici molt important per a la salut, i per tant, hauríem de treballar des de molts punts de vista per aconseguir aquesta qualitat de l’aire”, afirma el doctor Joan Escarrabill, del Programa d’atenció a la cronicitat de l’Hospital Clínic.

Per aconseguir-ho, les limitacions del trànsit rodat han d’anar acompanyades d’altres mesures, com la reordenació de la via pública i donar prioritat als vianants i vehicles no motoritzats, fomentar els mitjans de transport menys contaminants, promocionar l’ús de les bicicletes i el transport públic o establir un pla d’actuació en cas d’episodis de contaminació.

L’experiència d’altres ciutats

A Europa, més de dues-centes ciutats han delimitat zones d’emissions baixes on es restringeix l’accés dels vehicles més contaminants. És el cas de Lisboa, Berlín i Estocolm, on han registrat un descens del 22% en la concentració d’òxid de nitrogen provinent dels vehicles dièsel en aquestes zones.

A Londres, en canvi, han optat per cobrar un peatge als vehicles que volen circular pel centre de la ciutat, cosa que ha comportat una reducció del 12% de la contaminació.

Hi ha altres experiències, com la d’Atenes, on s’alterna la circulació de vehicles amb número de matrícula parell o imparell, o Brussel·les, on només es pot circular a un màxim de 50 quilòmetres per hora durant episodis de contaminació.

D’una manera o d’una altra, les ciutats més poblades de tot el món estan treballant per reduir la contaminació per una raó: és una qüestió de salut.