Primer pas per regular els vehicles de mobilitat personal

La regulació determinarà per quins espais poden circular els patinets elèctrics, les rodes elèctriques o els segways, entre altres, i estableix si s’ha de portar casc, si aquests vehicles han de tenir assegurança o amb quina edat mínima es poden conduir.

L’ordenació i regulació d’aquests nous elements, una iniciativa pionera, pretén resoldre els problemes de convivència a l’espai públic i fomentar una mobilitat sostenible i segura. En el darrer any l’ordenació d’aquests ginys s’ha treballat en el marc del Pacte per la Mobilitat i juntament amb els grups municipals per tal de comptar amb el màxim consens polític a l’hora de fer realitat i aplicar la nova normativa.

La modificació de l’ordenança regula les condicions generals de circulació dels vehicles de mobilitat personal (VMP) i els cicles de dues rodes. S’estableix que els conductors, sempre de més de 16 anys, han de circular amb la precaució necessària per evitar danys a si mateixos o posar en perill altres usuaris de la via pública. El text també prohibeix circular fer servir aquest tipus de vehicles amb taxes d’alcohol superiors a les establertes o si s’han pres drogues.

En els espais reservats als vianants s’haurà de suspendre la circulació d’aquests vehicles quan hi hagi molta aglomeració de persones, quan no resulti possible mantenir 1 metre de distància respecte als vianants o quan no es pugui circular en línia recta durant 5 metres de manera continuada. També es regula per on poden circular i la velocitat a la qual poden anar: entre 10 i 20 km/h a les plataformes úniques, a 10 km/h en parcs públics, a 10 km/h en carrils bici no segregats, a 30 km/h en carrils bici segregats, a 30 km/h en calçades de velocitat 30 i a 45 km/h en calçades que no corresponguin a la xarxa bàsica de la ciutat.

La modificació de l’ordenança regula també altres temes com l’estacionament i el registre. Pel que fa al casc, és obligatori en vehicles petits, com patinets i plataformes elèctrics si formen part d’una activitat comercial o turística, i recomanable quan se’n fa un ús personal, i és obligatori en els vehicles de dimensions més grans, com els segways.