Per una contractació pública sostenible i responsable

Ajuntaments de diferents colors polítics han signat una declaració municipalista a favor d’una contractació pública més transparent, que incorpori aspectes socials i ambientals en la presa de decisions. El grup promotor de la declaració —format per Barcelona, Madrid, Sevilla, València, Pamplona, Sabadell i Santa Coloma de Gramenet— obre aquesta declaració a tots els municipis que rebutgin i penalitzin les males pràctiques en els contractes del sector públic.

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha afirmat: “Aquest acord és una gran oportunitat, però també una evidència de la nostra preocupació pel projecte de llei de contractes del sector públic que el Govern de l’Estat ha presentat i que retalla avanços que suposava la Directiva Europea 24/2014, pendent de transposició.”

La declaració aposta perquè, en els seus contractes amb tercers, el sector públic impulsi el teixit productiu local, promogui l’economia social i prioritzi les empreses socialment i ambientalment sostenibles que respectin les condicions laborals i salarials dels treballadors. L’altre gran objectiu és acabar amb les males pràctiques que han generat tants impactes negatius en la imatge de les institucions implicades.

L’acord es traslladarà a les institucions europees implicades, al Govern d’Espanya i a les taules del Congrés i del Senat, així com als diferents grups polítics, les entitats municipalistes i els agents sindicals i patronals amb la finalitat que s’hi sumin tants com sigui possible.