Nova actuació per reurbanitzar i pacificar l’entorn del Mercat de Sants

Les obres, que es preveu que durin vuit mesos, s’efectuaran en el tram del carrer del Tinent Flomesta comprès entre els carrers de Sants i d’Antoni de Capmany. El projecte millorarà les condicions d’accessibilitat, d’enllumenat, d’arbrat i de mobiliari urbà, entre altres, d’aquest espai.

L’actuació transformarà uns 3.000 metres quadrats i configurarà la secció com a plataforma única per dotar el carrer de prioritat invertida, és a dir, amb preferència dels vianants davant dels vehicles. Les voreres seran asimètriques, d’1,7 i 2,60 metres d’amplada, i la calçada serà de 3,50 metres, amb un sol carril de circulació i sense franges d’estacionament.

També es faran treballs de nova pavimentació, es plantarà arbrat d’alineació a la vorera est, es col·locarà mobiliari urbà (papereres) i se soterraran de serveis. La renovació de l’enllumenat consistirà a instal·lar-hi columnes de llum de 5,8 metres d’altura a la vorera oest del carrer.

La transformació del carrer del Tinent Flomesta se sumarà als treballs dels carrers de Sant Frederic, Casteràs i Càceres (fins a Sant Medir); Jocs Florals (entre Antoni de Capmany i Sants), i Riera d’Escuder (entre Daoíz i Velarde i Sants). Totes aquestes actuacions s’emmarquen en les obres de reurbanització de l’entorn del Mercat de Sants, que donaran prioritat als vianants i contribuiran a potenciar el caràcter comercial de la zona.