Moure’s amb seguretat i sense conflictes

La nova regulació dels vehicles de mobilitat personal de motor (VMP) i dels cicles de més de dues rodes és vigent des del dissabte 1 de juliol. D’aquesta manera, es dota la ciutat d’una ordenació pionera per resoldre els conflictes de convivència a l’espai públic i fomentar una mobilitat sostenible i segura.

La normativa s’aplica a patinets elèctrics, segways i rodes elèctriques, entre d’altres, i determina per quins espais poden circular aquests vehicles. També estableix si han de tenir assegurança, s’ha de portar casc o amb quina edat mínima es poden conduir, que serà de 16 anys (majoria d’edat si es transporten persones en vehicles homologats).

Els vehicles regulats per la nova normativa es classifiquen de la manera següent:

Tipus A: Inclou els vehicles de mobilitat personal de dimensions més petites (patinets elèctrics petits, rodes elèctriques i plataformes elèctriques).
Tipus B: Inclou els vehicles de mobilitat personal de dimensions més grans (patinets elèctrics grans i segways).
Tipus C0: Inclou els cicles de més de dues rodes que s’utilitzen per a ús personal.
Tipus C1: Inclou els cicles de més de dues rodes que es fan servir per fer algun tipus d’activitat econòmica o d’oci.
Tipus C2: Inclou els cicles de més de dues rodes destinats al transport de mercaderies.

A partir d’aquesta tipificació, s’estableix que els vehicles de tipus A podran circular per carril bici segregat i no segregat, pels carrers de plataforma única i pels parcs públics. Si poden anar a una velocitat superior als 20 km/h, també es podran desplaçar per calçades de carrers 30 (vies amb un únic carril de circulació per sentit). En el cas dels de tipus B, podran circular pels mateixos itineraris que els de tipus A i també per calçades de carrers 30.

Dins dels vehicles de tipus C, el subgrup C0 podrà desplaçar-se en condicions equivalents a les bicicletes; el C1 ho podrà fer pels carrils bici (sempre que l’amplada de la infraestructura ciclista ho permeti), carrers amb plataforma única, calçada de carrers 30 i per calçades que no corresponguin a la xarxa bàsica de la ciutat. El subgrup C2 podrà accedir als mateixos espais que el C1, inclosos els parcs públics. També podran fer ús de les voreres de més de 4,75 metres, però només per accedir al punt de destinació.

Rutes específiques i ús del casc

Aquesta modificació de l’ordenança de circulació també defineix rutes de circulació quan els vehicles s’utilitzen per fer una activitat d’explotació econòmica. El nou text, a més, recomana sempre l’ús del casc i determina que l’ús és obligatori pels conductors dels vehicles de tipus C i tipus A, si formen part d’un servei d’ús públic o activitat comercial.

La nova regulació, que es pot fer més restrictiva als districtes amb més densitat d’ús, incorpora a l’ordenança un règim sancionador amb multes que poden anar dels 100 als 500 euros.