Millors serveis d’atenció a la infància i l’adolescència

A Barcelona viuen 245.144 infants i adolescents, que representen un 15% de la població de la ciutat. Per renovar els serveis d’atenció a aquest col·lectiu es posen en marxa 27 programes amb tres objectius: garantir les necessitats bàsiques de la infància, crear mecanismes ràpids davant de situacions de risc i habilitar espais estables de participació dels infants.

Els programes formen part de la mesura de govern “Focus Infància i Ciutadania 2017-2020: Pla per créixer i viure la infància i l’adolescència a Barcelona“, que neix amb la convicció que la infància és l’etapa vital més estratègica i és, també, un bé col·lectiu en què cal fer un esforç d’inversió per arribar a una ciutat més cohesionada.

Nous serveis d’atenció a la salut emocional i mental

Durant el curs 2017-2018 s’han iniciat diferents programes destinats a millorar l’atenció a la salut mental i emocional dels infants i joves des de la primera infància fins que arriben a l’edat adulta, com el projecte “Creixem”, que neix amb la voluntat de donar un nou impuls als onze Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç existents a la ciutat. Aquest programa treballarà el suport a la pluridiscapacitat, mediació i traducció per atendre la diversitat d’origen de les famílies i dels infants, o l’abús sexual infantil i les diferents vulnerabilitats dels infants amb discapacitat, entre altres.

Millora de la resposta en casos d’infància i adolescència en risc

A fi de millorar el temps i la qualitat pel que fa a la resposta en aquests casos es millorarà el sistema d’informació dels expedients, i al 2018 s’iniciarà la prova pilot per posar en marxa una estructura especialitzada i més centralitzada per atendre millor determinats estudis de Fiscalia. D’altra banda, el consistori ha iniciat un diagnòstic per reforçar la prevenció de l’abús sexual vers els infants i adolescents i d’acord amb aquest diagnòstic formarà els professionals dels equipaments municipals sobre prevenció, detecció i atenció de situacions d’abús sexual i de maltractament infantil.

Més escola bressol municipal

Es preveu augmentar l’oferta escolar fins als 9.000 nadons i infants atesos a les escoles bressols municipals de la ciutat l’any 2020, davant dels 8.130 que actualment hi ha escolaritzats. Aquest creixement de places es farà prioritzant els territoris amb més vulnerabilitat social i amb taxes d’escolarització més baixes. En aquest sentit, es crearan cinc espais familiars municipals, un dels quals s’obrirà aquesta tardor, i se sumaran als set espais familiars ja existents.

Més participació dels infants i adolescents

Aquest novembre s’ha posat en marxa un procés perquè siguin els mateixos infants que decideixin quin ha de ser el format per poder participar en la vida de la ciutat. D’altra banda, es preveu també que s’elaborin criteris i una estratègia perquè Barcelona disposi, per primera vegada, d’una planificació de l’espai públic de la ciutat que afavoreixi el dret al joc i que inclogui un nou model d’àrees de joc més diverses i inclusives.