L’envelliment actiu en els programes que pal·lien l’aïllament de les persones grans

Gent Gran.

 

El dijous 29 de setembre, la Fundació Cuberes Donlo va presentar al Palau Macaya de Barcelona l’estudi “L’envelliment actiu en els programes que pal·lien l’aïllament de les persones grans”encarregat al departament de Consultoria i Estudis de Fundació Pere Tarrés.

L’envelliment actiu s’entén com el procés d’optimitzar les oportunitats de salut, aprenentatge al llarg de la vida, participació i seguretat per tal d’aconseguir una millora de la qualitat de vida a mesura que les persones envelleixen (Faber, 2015).

L’estudi ha comptat amb la col·laboració d’organitzacions que disposen de programes que pal·lien l’aïllament de persones grans i del programa Radars de l’ajuntament de Barcelona. En aquests programes el voluntariat té un pes molt important: la persona voluntària fa un acompanyament presencial o telefònic a la persona gran que es troba en una situació de solitud no volguda, creant-se una relació afectiva entre ambdues.