L’Ajuntament compra la finca del carrer de Leiva, 37, per evitar que se n’expulsin els inquilins

La intervenció de l’Ajuntament en la problemàtica de l’edifici del carrer de Leiva, 37, pretén protegir el dret a l’habitatge de les famílies llogateres i desfà l’operació de venda per un valor de 2,75 milions d’euros entre l’entitat Anida Operaciones Singulares SA, propietat de l’entitat financera BBVA, i el fons d’inversió Vauras Investment SL.

“Estem totalment en contra d’aquestes operacions especulatives que, a més a més, expulsen el veïnat”, ha dit el regidor d’Habitatge, Josep Maria Montaner, en referència a aquest cas, que afecta dotze habitatges i dos locals.

El consistori exerceix el dret de retracte i s’empara en l’article 2 del Decret llei 1/2015 de 24 de març. S’hi donen tots els supòsits recollits pel decret llei: la zona té una forta demanda residencial acreditada i es produeix una situació concreta de problemàtica social, que, a més, ha provocat una gran mobilització dels afectats i del veïnat de la zona.

A més d’analitzar si s’estaven produint casos d’assetjament immobiliari, els serveis jurídics municipals han decidit intervenir en el cas en constatar que es va produir una transmissió de la finca a un tercer —en aquest cas, un fons inversor— sense notificar-ho prèviament a l’Administració, tal com preveu la llei. D’aquesta manera es garanteix que els inquilins actuals hi pugin seguir vivint, pagant el lloguer corresponent, i s’evita que en siguin expulsats.