Informe Oportunitats Educatives a Barcelona 2016

Barcelona té una sèrie de reptes a assolir per avançar, tal com preveu la Llei d’educació, cap a la igualtat d’oportunitats educatives entre els seus infants i adolescents, que compensi les desigualtats de partida. En l’informe l’Institut d’Infància i Adolescència identifica 17 reptes i fa 16 propostes d’orientacions de política pública local per encarar-los.