En defensa dels drets de les persones LGTBI: balanç del 2016

Durant l’any 2016 es van dur a terme més de vuitanta actuacions per garantir els drets de les persones LGTBI a Barcelona. Per primera vegada, les entitats del Consell Municipal LGTBI han participat en l’elaboració de l’informe anual que en recull i avalua totes les accions.

Entre les 80 actuacions que recull l’informe destaca la posada en marxa del Pla per la diversitat sexual i de gènere, que incorpora mesures específiques per garantir els drets fonamentals del col·lectiu LGTBI, com la salut i l’ocupació. S’ha  impulsat la recerca i el coneixement en matèria LGTBI, s’ha augmentat la línia de subvenció per a entitats que treballen en la defensa d’aquest col·lectiu i s’ha incorporat una clàusula social específica a les contractacions per la no discriminació per motius d’LGTBIfòbia. També s’ha elaborat un mapa de les entitats de la ciutat que treballen amb relació als drets sexuals i reproductius i s’ha adaptat l’Oficina per a la No Discriminació per poder atendre més ciutadans. S’ha portat el tema a les escoles, on s’han fet activitats de sensibilització.

Totes les accions que consten a l’informe han tingut com a objectiu garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i contribuir a l’eradicació de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, tal com preveu la Llei 11/2014.

Durant la presentació de l’informe, la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, ha destacat la implicació de les entitats de la ciutat. “Hem incorporat la mirada LGTBI a les polítiques municipals amb el guiatge del teixit social de la ciutat”, ha dit. També ha reivindicat més competències municipals en matèria LGTBI. “Hem arribat al límit de les nostres competències pel que fa a la Llei 11/2014. No podem sancionar en casos de no compliment”, ha recordat.

La competència sancionadora per delictes d’odi, emparada a la Carta Municipal de Barcelona, podria arribar amb la nova llei per la igualtat de tractament i no discriminació que està sent discutida actualment al Parlament de Catalunya.