Els usuaris de la teleassistència valoren amb un excel·lent el servei

Els usuaris de la teleassitència valoren molt positivament el servei. Un 99,4% el qualifica amb un “molt bé” o un “bé” i l’aspecte més valorat és el fet de sentir-se segur en cas d’emergència a casa seva. Aquest servei compta ja amb 72.854 usuaris, un 33% més que a l’any 2011, i des de novembre de 2013 no té llista d’espera. D’aquestes 72.854 persones, el 73% són dones davant del 27% d’homes; la mitjana d’edat dels usuaris és de 82 anys.

Aquestes dades s’han extret de la última enquesta de satisfacció del servei de teleassistència municipal realitzada a 500 usuaris. Segons l’enquesta, el 86,2% de les persones usuàries valoren amb una qualificació de ‘molt bona’ els aspectes del personal del servei d’atenció telefònica. Respecte a la valoració de les trucades de seguiment, la seva freqüència es qualifica com a bona pel 49,8% i molt bona pel 49,2 % dels entrevistats.

Un aspecte a tenir en compte és que el 92,8% dels usuaris manifesta sentir-se més acompanyat i menys sol gràcies al servei de teleassistència. El 96% també valoren la tranquil·litat que representa pel propi usuari i la seva família aquest servei i el 89% també opinen que la teleassistència els permet poder viure a casa seva de forma independent.

Des del 2012  s’han introduit les noves tecnologies per a millorar el control de la seguretat de la llar dels usuaris. Així, es controla per exemple, l’obertura de qualsevol porta de la llar, així com la dels electrodomèstics, per comprovar el compliment de rutines. També existeixen detectors de mobilitat extremadament sensibles al moviment de l’usuari.