El carrer del Comerç estrenarà imatge a l’octubre

El carrer del Comerç estrenarà imatge aquesta tardor. La Comissió de Govern ha aprovat definitivament el projecte executiu de reurbanització d’aquest carrer, en el tram comprès entre la plaça Comercial i l’avinguda del Marquès de l’Argentera, al districte de Ciutat Vella. La proposta recull la reurbanització d’un tram de 1.734 metres quadrats de superfície. La voluntat és que aquest entorn esdevingui una zona de passeig i d’esbarjo un cop acabades les obres, durant el darrer trimestre d’aquest any.

Aquesta actuació, que té un pressupost de 978.600 euros, dona continuïtat i consolida la reurbanització executada als entorns d’El Born Centre de Cultura i Memòria, i s’afegeix a altres projectes iniciats pel Govern del Districte de Ciutat Vella, com els del carrer de la Tapineria i la plaça de Folch i Torres, amb l’objectiu de millorar l’entorn dels barris i fer que el veïnat torni a gaudir d’espais per passejar i fer activitats a l’exterior, així com introduir millores que impactin de manera positiva en el comerç local.

La proposta urbanística preveu la creació d’una plataforma única amb prioritat invertida per a vianants, de manera que es pacifiqui aquest tram de carrer i esdevingui una zona de passeig i d’esbarjo. Per dotar d’ombra aquest espai urbà, s’ha previst plantar-hi una petita arbreda no regular, uns parterres vegetals al pla de paviment i un gran parterre de sauló. Els arbres elegits són diferents dels emprats a la plaça Comercial, per donar a aquest espai un caràcter propi i destacar-ne la singularitat. També es preveu instal·lar-hi elements de mobiliari urbà com bancs, banquetes, cadires, papereres i aparcabicicletes.

Un projecte amb participació ciutadana

Les obres del carrer del Comerç són el resultat d’un procés participatiu. En el marc de la mesura de govern “La participació, eix vehicular d’impuls i construcció de les polítiques del Districte”que es va presentar al Consell Plenari de Ciutat Vella el desembre del 2015, es va dur a terme un procés participatiu amb veïns, establiments comercials i vianants.

Es van presentar tres propostes amb diferents disposicions del mobiliari urbà i de les zones d’estada i amb una presència significativa d’arbres i de parterres. El procés va incloure una consulta final, que va donar com a resultat la necessitat d’executar la proposta que s’ha desenvolupat en aquest projecte executiu, aprovat ara definitivament.