Contribueix al nou Reglament de Participació Ciutadana de Decidim Barcelona!

La normativa vigent en matèria de participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona es va aprovar l’any 2002. En aquell moment, aquesta normativa era prou innovadora, però cal adaptar-la als canvis socials i tecnològics importants que s’han produït en els darrers anys a la societat. Paral·lelament, la ciutadania, cada vegada més, demana intervenir activament en les decisions de l’Administració i en el disseny de les polítiques públiques, sobretot les que li són més properes.

L’Ajuntament de Barcelona, donant resposta a una demanda ciutadana i política, ha engegat Decidim Barcelona, un procés participatiu per  canviar les normes que regulen la participació ciutadana. El procés està impulsat per una comissió formada per tots els grups municipals del consistori, entitats i experts.

Recentment s’ha obert la fase d’informació pública del Reglament de Participació Ciutadana, després que la Comissió de Presidència del passat 19 d’abril l’aprovés inicialment, sense cap vot en contra, i acordés obrir un període d’informació pública de tres mesos que finalitza el 25 de juliol. Ja pots fer comentaris a l’articulat per contribuir a l’elaboració del document final.

Entra a Decidim Barcelona i participa!