Comença el procés per ordenar els nous ginys que circulen per la ciutat

L’Ajuntament de Barcelona, davant la proliferació en els darrers anys de nous mitjans de transport com els vehicles de mobilitat personal amb motor (VMP) i cicles de més de dues rodes, s’ha marcat com a objectiu dotar la ciutat amb una ordenació d’aquests nous elements per resoldre els problemes de convivència a l’espai públic i fomentar una mobilitat sostenible i segura.

Aquesta regulació es vol fer mitjançant la modificació de l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, amb què es té la voluntat d’incorporar a l’ordenament tots els VMP d’ús personal assistits amb motor i els VMP d’ús d’activitat econòmica o d’activitat de caire lucratiu, ja siguin assistits per motors elèctrics o per força mecànica i els cicles de més de dues rodes.

Com a punt de partida per dur a terme aquest ordenament s’han realitzat dos treballs d’anàlisi de la situació sobre els locals de lloguer d’aquests vehicles i sobre la seva classificació. Les conclusions dels estudis s’utilitzaran com a punt de partida per engegar un procés de participació tant amb el sector dels VMP i cicles de més de dues rodes com amb la ciutadania, per rebre les diferents opinions, inquietuds i necessitats de cada un dels agents. El procés inclourà associacions de veïns i veïnes, empreses i entitats del sector dels VMP i cicles de més de dues rodes, empreses i entitats relacionades amb la mobilitat i els grups municipals.

A partir d’aquí es treballarà per elaborar una proposta d’ordenació per a cada una de les tipologies detectades, que s’haurà de complementar amb la definició d’unes rutes per a la circulació de grups i de zones d’espera, la definició d’un règim sancionador, l’elaboració d’un catàleg de VMP i cicles de més de dues rodes, la definició d’un sistema d’identificació d’aquests vehicles i, finalment, la modificació de la normativa existent.

La classificació i regulació d’aquest tipus de vehicles és una experiència innovadora, que vol ser la referència per a altres normatives de caire estatal en l’àmbit de la regulació urbana.