Canvi d’ubicació de diverses estacions de Bicing

Entre els dies 12 de maig i 3 de juny, cinc estacions de Bicing seran reubicades. També per aquests dies es programa el canvi de sentit del carrer Sor Eulàlia d’Anzizu, la construcció de diversos claveguerons, la reparació d’una claveguera, i els darrers treballs d’un nou carril bici i de la reurbanització de la Travessera de Dalt.

Entre mitjans de maig i principis de juny es faran les tasques per a la reubicació de cinc estacions de Bicing.

L’estació número 20, ubicada al carrer Indústria 157, al costat muntanya, passarà a trobar-se al carrer Cartagena 304. Se situarà al costat Besòs del carrer, abans de la cruïlla amb el carrer Indústria, a la zona d’aparcament de motos, i caldrà desplaçar contenidors. A l’actual ubicació es pintaran tres places d’àrea verda i s’anul·larà alguna plaça de motos. Els treballs es faran del 29 de maig al 3 de juny.

L’estació número 36 es troba actualment a l’avinguda Catedral 6, a la vorera mar. La nova ubicació serà l’avinguda Francesc Cambó 2, a la vorera costat mar, a la zona d’aparcament de motos. Els treballs es faran del 22 al 26 de maig.

L’estació número 179, a la rambla Badal 2, vorera Besòs, passarà al passeig de la Zona Franca, per sota del carrer Mineria, a la calçada costat Besòs. La nova estació se situarà en una zona on actualment està prohibit estacionar. Els treballs es faran del 24 al 30 de maig.

L’estació número 366, ubicada al carrer Loreto 49, al costat muntanya, es traslladarà a la calçada costat Besòs de l’avinguda Pau Casals 1, en zona d’estacionament de motos. A l’actual ubicació es pintaran places d’àrea verda. Les obres es faran del 12 al 19 de maig.

Finalment, l’estació 367, al carrer Nicaragua 96, al costat Besòs, se situarà a la calçada costat mar del carrer Marqués de Sentmenat, abans del creuament amb el carrer Numància. La nova estació se situarà en zona d’estacionament de motos. A l’actual ubicació es pintaran places també per a aparcament de motos. Els treballs tindran lloc del 17 al 23 de maig.

Canvi de sentit a Sor Eulàlia d’Anzizu

L’actuació que es realitza al carril bici d’Avinguda Diagonal – Parc de Cervantes fa necessari el canvi de sentit del carrer Sor Eulàlia d’Anzizu, un canvi que es farà efectiu entre els dies 10 i 11 de juny.

Així, la secció definitiva del carrer Sor Eulàlia d’Anzizu serà, entre González Tablas i Gran Capità, un carril bus sentit Llobregat i dos carrils de circulació sentit Besòs; entre Gran Capità i avinguda Pedralbes dos carrils de circulació sentit Besòs i aparcament a banda i banda.

A l’arribada del carrer Sor Eulàlia d’Anzizu a l’avinguda Pedralbes, els dos carrils seran de gir obligatori a la dreta, en sentit descendent a l’avinguda Pedralbes.

Això afectarà la línia 54 de bus, el recorregut modificat i les noves parades de la qual, en sentit Llobregat des de la plaça Eusebi Güell, serà per Dulcet, Miret i Sans, i Cavallers fins a González Tablas. Aquests canvis implicaran prohibir l’aparcament al gir d’entrada a Miret i Sans, retirar l’aparcament i traslladar contenidors a les ubicacions de les noves parades, i pintar les noves parades.

Treballs en el clavegueram

Entre el 15 de maig i el 30 de juny es preveu la reparació d’una claveguera al carrer Carrencà, entre els carrers Ganduxer i Escoles Pies, una actuació que es farà en dues fases. La primera, fins al dia 20 de maig, comportarà el tall del carrer pels seus dos extrems, això sí, tot garantint l’accés als pàrquings per un dels extrems.

Durant la segona fase, del 22 de maig al 30 de juny, els treballs comportaran el tall del carrer de les 08.00 a les 15.00 hores, sempre mantenint l’accés als pàrquings.

D’altra banda, la construcció de claveguerons en diversos punts de la ciutat comportarà algunes afectacions vials.

Així, a l’Avinguda Tibidabo 54 es treballarà entre els dies 15 de maig i 3 de juny, unes obres que afectaran la vorera muntanya de l’avinguda, l’aparcament de motos del costat mar, la línia d’aparcament en sentit descendent, la vorera cap al carrer Adrià Margarit, i part de la vorera muntanya d’aquest mateix carrer.

A la Gran Via de les Corts Catalanes 548 també es farà un nou clavegueró, una actuació que afectarà la vorada mar i el carril bici, que es desviarà cap al centre de la terciana. Aquests treballs es realitzaran entre els dies 15 de maig i 16 de juny.

Al carrer Balmes 349, l’obra per a la construcció del clavegueró s’implantarà la nit del 22 al 23 de maig, i es preveu que s’enllesteixi el 30 de juny.

Al carrer Anglí 48, les tasques s’executaran per meitats de calçada. En una primera fase, que tindrà lloc el 20 de maig, s’ocuparà un tram de vorera i un carril entre el carrer Dolors Monserdà i el passeig Bonanova, des de la façana Besòs fins a l’eix de la calçada. En la segona fase, el dia 21 de maig, es treballarà en el mateix tram, però des de l’eix de la calçada fins a la vorada del costat Llobregat, sense afectar la vorera. La reposició de l’aglomerat es farà el dia 23 de maig.

Nou carril bici

Durant el mes de maig també es realitzen els treballs pendents per acabar les obres d’implantació del carril bici des de l’avinguda Diagonal fins a la rotonda del carrer Arístides Maillol.

Els dies 16 i 17 de maig es treballarà per mitges calçades entre la illeta d’arribada a la rotonda Arístides Maillol i la illeta circular central, deixant sempre un carril de circulació. El 18 de maig es pavimentarà, sempre deixant un carril de circulació.

A la cruïlla amb Pau Gargallo, el 18 de maig, es pavimentarà el costat Besòs per meitats, deixant un carril de circulació.

La setmana del 22 al 28 de maig, s’acabaran a tot el tram les tasques de senyalització horitzontal i vertical, les balises i els acabats del carril bici i de la rotonda d’Arístides Maillol.

Darrers treballs a la Travessera de Dalt

Fins al 30 de maig, s’han programat els darrers treballs relacionats amb la reurbanització de la Travessera de Dalt.

Entre els dies 8 i 16 de maig es col·locaran les balises al costat muntanya, tasca que implicarà ocupar el carril bus i part del carril lent. Es treballarà des de plaça Lesseps cap al carrer Escorial, per anar alliberant la zona acabada.

Les tasques per col·locar les balises al costat mar es programen pels dies 17 a 25 de maig, ocupant també el carril bus i part del carril lent. També es treballarà des de plaça Lesseps cap al carrer Escorial, per anar alliberant la zona acabada.

Entre els dies 17 i 26 de maig, es modificarà la rasant dels carrers Massens, Rabassa i Torrent de les Flors, per millorar-ne l’accés des de Travessera. Els dies 29 i 30 es farà l’aglomerat.

Finalment, la semaforització de les cruïlles dels carrers Escorial, Larrard, la Granja, Verdi i Sant Josep de la Muntanya es farà entre els dies 15 i 19 de maig.