Balanç del 2016 de Barcelona Activa

Barcelona Activa ha impulsat durant l’any 2016 la creació de 1.600 projectes de negoci nous a la ciutat, que es preveu que creïn prop de 3.000 llocs de feina, i ha atès més de 9.000 empreses en creixement.

Per la seva banda, l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) ha atès 9.515 empreses, xifra que representa prop d’un 60% més respecte a l’any 2015, i es consolida com un espai destacat per a la creació d’ocupació de qualitat a la ciutat.

L’agència municipal ofereix dotze programes de suport a la creació d’empreses. El programa d’emprenedoria posa una atenció especial en col·lectius com ara les dones, les persones de més de 45 anys o els joves, que afronten dificultats més grans a l’hora d’accedir al mercat de treball o de tirar endavant projectes emprenedors, individualment o de manera col·lectiva.

Perfil de l’emprenedor

Pel que fa al perfil de les persones emprenedores a Barcelona, els darrers anys s’ha consolidat una tendència a la paritat de gènere. Així, l’any 2016 un 54% dels projectes van ser promoguts per dones. Un 35% dels emprenedors està en situació d’atur i el 68% tenen estudis universitaris. Pel que fa als sectors econòmics, els més representatius són el comerç (19,8%), la cultura, el turisme i l’oci (19,1%), els serveis a les persones (14%), la producció creativa (13,1%), els serveis a les empreses (10%) i les tecnologies de la informació i la comunicació (6,7%).

En presentar els resultats de l’informe 2016, Gerardo Pisarello, primer tinent d’alcaldia, s’ha mostrat molt satisfet per les xifres i ha assenyalat: “L’actuació pública de suport als emprenedors i les empreses està dirigida a consolidar un model de ciutat basat en la solidaritat, la justícia i la inclusió.” Jaume Collboni, segon tinent d’alcaldia, ha assegurat que el repte que hi ha al davant és fer que la represa econòmica serveixi per reforçar un model d’empreses competitiu, just i sostenible.