Arrenca la rehabilitació de les façanes de Canyelles

L’Ajuntament de Barcelona, juntament amb la Generalitat de Catalunya, ha iniciat les obres de reparació de les façanes dels edificis de la via Favència 73-75 i 77-79 de Canyelles. Aquests dos blocs inicien la primera fase d’actuacions dins de la remodelació del barri per eliminar-ne la carbonatació.

Es tracta d’un problema que sorgeix quan la humitat penetra en el formigó, i per l’efecte d’oxidació de les barretes de les plaques de formigó, aquest es trenca i es desprèn. Les obres de reparació consisteixen en la instal·lació de plaques a les façanes que, a més d’aïllar el formigó de la humitat i, per tant, evitar més esquerdes i despreniments, també serviran per incrementar en uns 5 graus la temperatura de confort dels pisos, tant a l’hivern com a l’estiu.

Canyelles es va construir durant la dècada dels setanta com un polígon d’habitatges per respondre a les grans onades migratòries. El Patronat Municipal de l’Habitatge va ser el promotor majoritari de les edificacions. Per aquesta raó, aquest organisme públic va acordar en el conveni signat l’any 2007 amb l’Ajuntament i l’associació de veïns del barri, la reparació estructural dels edificis, i el fet de poder acollir-se als ajuts previstos per a la rehabilitació de grups d’habitatges de promoció pública del decret 274/2006, de 20 de juny. Els costos de les reparacions seran assumits per la Generalitat de Catalunya en un 60%, per l’Ajuntament de Barcelona a través del Patronat Municipal de l’Habitatge en un 25% i per cada un dels propietaris dels habitatges de les finques en un 15%. El març del 2014 el Consorci de l’Habitatge de Barcelona va reactivar el projecte.   En aquest sentit, les administracions destinaran al projecte un pressupost d’uns 30 milions d’euros. En total, es remodelaran uns 2.524 habitatges, distribuïts en 65 edificis, agrupats en 5 tipologies diferents (blocs A, B, C, D i E).  Per dur a terme la rehabilitació al barri, s’han definit 6 fases d’actuació.

Un pla cromàtic per al barri

La rehabilitació de les façanes es farà conforme als criteris establerts per l’Ajuntament de Barcelona, a través del Patronat Municipal de l’Habitatge, i de l’Associació de Veïns de Canyelles en el conegut com a Pla director tècnic i cromàtic de Canyelles. Un document que marca els criteris estètics que definiran la nova imatge del barri, amb les gammes de colors que s’han d’utilitzar en cada tipus de bloc (A, B, C, D i E). Es tracta de colors com ara el vermell, el groc o el taronja, que aportaran una imatge més moderna als edificis. Els colors no s’implantaran solament a la façana sinó que també se’n renovaran altres parts com els porxos, les cobertes o les baranes. L’objectiu del pla també és integrar el barri al paisatge de la serra de Collserola.