Ajornades les obres d’urbanització de la plaça de la Font d’en Fargues

La dotació econòmica prevista per aquesta actuació s’invertirà en l’arranjament dels jardins romàntics de la Masia de Can Fargues

La urbanització de la plaça de la Font d’en Fargues, que estava prevista per finals del 2017, s’haurà d’ajornar sense que això suposi la cancel·lació del projecte. El motiu d’aquesta decisió és el fet que la plaça està formada per tres parcel·les, amb propietaris diferents, per la qual cosa el procés d’expropiació del terreny està trobant més entrebancs dels previstos.

De les tres parcel·les, una comprèn la font i el quiosc, i va ser comprada el 2012 per l’Ajuntament de Barcelona. Les altres dues actualment són privades i estan en tràmits d’expropiació. D’aquestes, una continua sense que se n’hagi identificat el propietari però segueix el seu curs, de manera que es preveu que durant el darrer trimestre del 2017 passarà a ser municipal. Pel que fa a l’altra, un particular ha presentat documentació acreditant que és el propietari d’aquesta i també de la que l’Ajuntament va comprar el 2012 (i que es va comprar a un altre particular d’acord amb la inscripció al Registre de la Propietat).

Aquest darrer fet ha comportat l’aturada d’aquesta expropiació i la revisió de la compra feta el 2012, ja que s’ha de confirmar que les al·legacions fetes per aquest últim particular son certes, i en cas afirmatiu treballar per regularitzar les adquisicions fetes i finalitzar correctament l’expropiació pendent. Com que es tracta d’un cas totalment atípic, això no es podrà resoldre durant aquest any però es continuarà treballant per aconseguir-ho i després fer-ne la urbanització.

Davant d’aquesta situació, per evitar la pèrdua de la dotació econòmica prevista per la plaça pel 2017, des del Districte s’ha optat per invertir aquests diners en l’arranjament dels jardins romàntics de la Masia de Can Fargues, al mateix barri, ja que es disposa d’un projecte executiu que permet tirar endavant una licitació immediata per evitar que es perdi aquesta inversió.