Aquest lloc web ha estat implementat perquè totes les persones, independentment que tinguin una discapacitat o accedeixin al web des de qualsevol navegador, puguin navegar per les pàgines sense trobar-hi dificultats d’accés.

A la URL http://eldigital.bcn.cat/ s’han considerat les mesures següents per permetre als usuaris accedir a tots els continguts i les funcionalitats amb més facilitat:

– Navegació coherent: S’assegura la consistència al lloc web, fent que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i oferint una experiència gratificant a tots els usuaris.

– Distraccions: S’eviten interferències com el contingut que fa pampallugues, el centelleig exagerat, l’àudio que comença automàticament i el contingut en moviment.

– Llenguatge: El contingut es basa en un llenguatge senzill i fàcil de comprendre d’acord amb el públic objectiu del web.

– Informació basada en el color: Tota informació que es transmet a través del color sempre és comprensible sense l’ús d’aquest recurs.

– Imatges de text: En general el contingut, excepte logotips o imatges de marca, és perfectament configurable, ja que s’eviten les imatges de text.

El desenvolupament del web de Notícies, http://eldigital.bcn.cat/, s’ha basat en la consideració de les Pautes d’accessibilitat al contingut al web 2.0 (WCAG 2.0), en el nivell doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

L’Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d’accessibilitat que actualment estan per resoldre en aquest lloc web.

Per a més informació sobre l’accessibilitat web i per configurar les opcions d’accessibilitat dels diferents navegadors adreceu-vos al web http://accessibilitat.bcn.cat/ca, on trobareu informació i recursos sobre accessibilitat.

Si detecteu dificultats d’accés als continguts del web, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic accessibilitat@bcn.cat.